× 

Klik in dit venster op
http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.

 m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...     

Pelagianisme
Semi-Pelagianisme

Het Pelagianisme ging terug op de Ierse of Britse monnik Pelagius (" 360-420), die leerde dat er geen erfzonde bestond en dat alles in het leven afhing van de menselijke wil en niet zozeer van Gods genade: die was dan ook volgens hem voor een mens niet onmisbaar om het uiteindelijke doel te bereiken.

Het Semi-Pelagianisme houdt in dat een mens alleen het heil kan bereiken als de wil aanwezig is om die genade inderdaad te ontvangen: zonder de wil ertoe geen heil.

© A. van den Akker s.j.