Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5550 heiligen, 4226 voornamen en 8581 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Apollo in de mythologie

Apollo is in de Griekse mythologie de zoon van Zeus en Leto.
Hij is de god van de waarzeggerij, en heeft het orakel van Delfi onder zijn hoede. Daarnaast is hij oorspronkelijk de god van de geneeskunst, maar deze geeft hij over aan zijn zoon Asklepios. Bovendien is hij herder, en als zodanig vindt hij de lier uit. Dit wordt zijn karakteristieke attribuut. Vandaar dat Apollo beschermheer is van de schone kunsten, en in het bijzonder van de muziek en de dichtkunst.
Hij woont op de Parnassus, met lauweren getooid en omringd door zijn leerlinges: de muzen. In alle teksten die over hem gaan, wordt hij steevast omschreven als 'foibos' (= 'stralend' of 'jeugdig'). Daarom wordt hij ook beschouwd als de (god van de) zon! Hij verzinnebeeldt de schoonheid, de muzische maatvoering, de harmonie.

© A. van den Akker s.j.