Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5546 heiligen, 4226 voornamen en 8566 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Katharen
Albigenzen

De Katharen waren een manicheïstische sekte uit de middeleeuwen (11de - 13de eeuw), waarin de beoefening van een absolute morele zuiverheid werd verkondigd.
De sekte leerde dat er een lichtgod is en een god van de duisternis. De geestelijke dingen komen voort uit de lichtgod en alle stoffelijke dingen uit de god der duisternis. De zaligheid is alleen te bereiken door katharsis, reiniging van het boze en het stoffelijke.
Katharen leidden een leven van strikte ascese en absolute kuisheid.
In 1208 riep Paus Innocentius III (1198-1216) op tot een kruistocht tegen hen. Aanleiding hiertoe was de moord op de pauselijke nuntius. Deze kruistocht zou duren tot 1229 (verdrag van Meaux).
Omdat ze in de Zuid-Franse stad sterk vertegenwoordigd waren en een vesting hadden, waar ze zich herhaaldelijk verzamelden, worden ze ook wel Albigenzen genoemd.
Het laatste kathaarse bolwerk, Montségur, in Languedoc, viel in 1244. Daarbij werden vele katharen met geweld om het leven gebracht.
Het Griekse woord 'katharos' betekent 'zuiver'. Ons woord 'ketter' is ervan afgeleid.

© A. van den Akker s.j.