m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

SIEBE 


Download hier l een .pdf bestand met de betekenis en een korte beschrijving van de heilige(n) op een A4-tje.

Betekenis

Friese naam; verkorting van oorspronkelijk tweeledige Germaanse naam:
1] 'Si-' of 'Sie-': verkorting zijn van 'Sig(i)' = 'zege' of 'overwinning';
2] door de 'b' in de tweede lettergreep, ligt het voor de hand dat het tweede lid van de oorspronkelijke naam met een 'b' begon. Mogelijk zijn:
2.1 '-bald' = 'dapper', 'moedig': Dus: 'overwinnaar door moed'
2.2 '-bert' of ''brecht' = 'pracht', 'prachtig', 'schitterend', 'stralend': Dus: 'stralend van moed'
2.3 '-brand' = 'vlammend of fonkelend zwaard': Dus: 'zo moedig als een fonkelend zwaard' of 'moedig met het fonkelend zwaard' enz.

Heiligen

Sigebert van Oost-Anglia
Feest 27 september.

Sigisbert van Dissentis
Feest 10 & 11 & 12 juli.

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ga ook eens naar www.beeldmeditaties.nl Interessant!