× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
MYRIAM

Download hier l een .pdf bestand met de betekenis en een korte beschrijving van de heilige(n) op een A4-tje.

Staat aan de oorsprong van de naam MARIA

Betekenis

In de loop der tijden is er veel over de betekenis gespeculeerd. De laatste stand van zaken:
1 van oorsprong Egyptische naam: ‘welgevormd’, ‘schoon’; door (de Oud-Egyptische) god (Ammon) bemind.
2 Hiëronymus († 420; feest 30 september) schreef een boek over de betekenis van bijbelse namen. Hij veronderstelt: ‘stilla maris’ = ‘druppel van de zee, stilaan verbasterd tot ‘stella maris’ = ‘sterre der zee’. Ook is geopperd ‘verhevene (over de zee)’.
3 van oorsprong Hebreeuws (wat gezien de resultaten niet voor de hand ligt): houdt verband met ‘bitter’ of met ‘weerspannigheid’.

Bijzonderheden

Mirjam, de zus van Mozes, redde als klein meisje haar broer Mozes van de dood (Exodus 2,1-8).
Na de doortocht door de Rode Zee zong zij een danklied voor God (Exodus 15,20-21).

Heiligen

Maria, moeder van God. De belangrijkste Mariafeesten zijn:

Maria's dood (= Maria ten hemelopneming)
Feest 15 augustus

Maria geboorte
Feest 8 september

Maria Onbevlekt Ontvangen
Feest 8 december

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen