Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5550 heiligen, 4226 voornamen en 8581 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Jezus* bekoringen  (89 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: België, Brugge, Jezuïetenhuis.

Aan het begin van zijn openbaar leven laat Jezus zich door Johannes dopen in de Jordaan. Vervolgens trekt Hij zich terug in de woestijn.

Lukas 4
(1) Vervuld van de Heilige Geest ging Jezus weer weg van de Jordaan; hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef, (2) en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets, en toen ze voorbij waren, kreeg Hij honger. (3) De duivel zei nu tot Hem: "Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert." (4) Jezus gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen'." (5) Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld, (6) en de duivel sprak tot Hem: "Heel dat machtgebied met zijn heerlijkheid zal ik U geven, want het is mij in handen gesteld en ik geef het aan wie ik wil. (7) Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van U zijn." (8) Toen antwoordde Jezus hem: "Er staat geschreven: 'De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen'."

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?VerantwoordingBronnenWoordenboek  
KerstafbeeldingenDe 12 apostelenPausenCitatenTante CatoArchiefTegelsBladwijzersNieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website