Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5550 heiligen, 4226 voornamen en 8581 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Elia door raven gevoed  (70 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: Nederland, 's Heerenberg, Huis Bergh.
De profeet Elia leefde tijdens koning Achab. Deze trok zich van Gods geboden niets aan. Hij vereerde Baäl, een vruchtbaarheidsgod. Drie en een half jaar heerste er droogte; er viel geen druppel regen in het Land: symbool voor het feit dat het Land droog stond wat betreft Gods aanwezigheid. Alleen de profeet ontkwam hieraan.

1 Koningen 17
(2) Het woord van JHWH kwam tot [Elia]: (3) "Vertrek van hier en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. (4) Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen U daar van voedsel te voorzien." (5) Hij deed wat JHWH gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. (6) De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees.

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?VerantwoordingBronnenWoordenboek  
KerstafbeeldingenDe 12 apostelenPausenCitatenTante CatoArchiefTegelsBladwijzersNieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website