Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5546 heiligen, 4226 voornamen en 8566 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† ca 185  Theofilus van Antiochië 


Info afbeeldingen

Theofilus van Antiochië, Syrië; 7e bisschop na Petrus & kerkvader; † ca 185.
Feest 13 oktober.

Zijn ouders staan te boek als heidenen. Zij voedden hun zoon op in de Romeinse afgodendienst, maar zorgden voor een gedegen wetenschappelijke opleiding. Ontevreden met de inhoud van de oude filosofen nam hij kennis van de Bijbelse profeten en de evangelies. Zo kwam hij tot het christelijk geloof. In die tijd was het gewoon dat een filosoof leefde overeenkomstig zijn denkwijze. Dat bleef niet verborgen. Nadat bisschop Eros van Antiochië gestorven was, werd hem verzocht diens plaats in te nemen: 168. Hij ijverde voor de verbreiding van de christelijke ‘filosofie’ onder de heidenen. Schreef daarover meerdere boeken. Alleen de drie boeken ‘Aan Autolykos’ zijn overgebleven.
Autolykos is zijn opponent die allerlei bezwaren heeft tegen de christelijke levensovertuiging. In het eerste boek spreekt Theofilus over de God van het christendom, vooral het feit dat Hij aan de basis staat van de geordende schepping en in staat is om doden te doen opstaan; in het tweede boek toont hij de dwaalwegen aan van de Griekse filosofen, dichters en mythologie; in het derde komt hij te spreken over de ethische levenswijze van de christenen.
Naar het schijnt is hij de eerste kerkvader die in het Griekse taalgebied het woord ‘trias’ (‘Drie-Eenheid’ of ‘Drievuldigheid’) gebruikt om het mysterie van de ene God in drie ‘personen’ aan te duiden.
Waar zijn tijdgenoot Justinus († 165; feest 1 juni) de evangeliën ‘gedenkwaardigheden van de apostelen’ noemt, neemt Theofilus aan dat zij voertuigen zijn van Gods Geest; tezamen met de brieven van Paulus bevatten ze volgens hem ‘Gods heilig woord’.  Hij is de eerste die duidelijk uitspreekt dat de Nieuwtestamentische geschriften geïnspireerd zijn door Gods Geest.

[Alt.1960;Cav.1698p:215;Mül.1860; Dries van den Akker s.j./2014.08.05]

Bronnen
  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 30 jan 2017

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?VerantwoordingBronnenWoordenboek  
KerstafbeeldingenDe 12 apostelenPausenCitatenTante CatoArchiefTegelsBladwijzersNieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website