× 

Klik in dit venster op
http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.

 m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...     

† 1622  Camillo Costanzo met Augustinus Ota e.a. 


Info afb.

Camillo Costanzo (ook Constanzi [102]) sj, Ikonoscima/Firando, Japan; martelaar met Augustinus Ota sj e.a.; † 1622.

Feest 4 februari (met alle jezuïeten missionarismartelaren) & 10 augustus & † 15 & 25 september & 12 oktober

Camillo was een jezuïet van Italiaanse oorsprong en werkte als missionaris in Japan. Niettegenstaande de vervolgingen en sadistische martelpraktijken van de antichristelijke Japanners, keerde hij na een verlof toch weer terug naar zijn missiegebied. Daar werd hij omwille van het geloof in Christus langzaam verbrand tezamen met een aantal Japanse bekeerlingen, onder wie zich minstens twee kleine kinderen bevonden.
Augustinus Ota was rond 1570 geboren op Ojika, één van de Japanse eilanden. Hij deed zijn studies als Boeddhistische monnik, toen hij op het eiland Ota in aanraking kwam met de jezuïeten en zich bekeerde tot het christelijk geloof. Vanwege zijn Japanse achtergrond en zijn deskundigheid op het gebied van de Boeddhistische godsdienst was hij van grote waarde voor de evangelisatie onder de Japanners. Na de dood van zijn vrouw zijn huwelijk was kinderloos gebleven - kon hij al zijn energie besteden aan het missiewerk onder zijn landgenoten. In die tijd ontmoette hij pater Costanzo. Hij was in zijn gezelschap toen deze werd gearresteerd, en onderging uiteindelijk hetzelfde lot. Tijdens zijn gevangenschap vroeg hij om in te treden in de orde. Vlakvoor zijn dood legde hij in handen van pater Camillo de drie geloften af.

[101; 101a; 102; 106; 121; Dries van den Akker s.j./2008.01.07]

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ook interessant: www.beeldmeditaties.nl