Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5546 heiligen, 4226 voornamen en 8566 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† 1794  Martelaressen van Orange 


Info afbeeldingen

Martelaressen van Orange, Frankrijk; † 1794.

Feest 6 & 9 (urselinen) & 10 & 16 (o.cist.) juli.

De Franse Revolutie woedde vanaf 14 juli 1789.

Al de vrouwelijke religieuzen uit de streek van de Vaucluse, 52 in getal, werden gearresteerd en in Orange gevangenen gezet. De beschuldiging luidde: 'Ondermijning van de Nieuwe Republiek door fanatisme en bijgeloof' (lees: trouw aan het Katholieke Geloof en aan de Paus in plaats van aan de nieuwe idealen van de Revolutie en aan de leiders van de Franse Staat).

Er zijn aantekeningen teruggevonden die de zusters bijhielden. Hier volgt hun dagorde in gevangenschap:

05.00 u.: opstaan; meditatie; gebeden van de Heilige Mis (= eucharistieviering: deze mocht natuurlijk niet worden gevierd; vandaar dat men volstond de gebeden van de viering samen te bidden);

07.00 u.: ontbijt;

08.00 u.: litaniegebeden van de heiligen en andere gebeden;

09.00 u.: een aantal wordt opgeroepen om terecht te staan; men neemt troostvol afscheid... voor het leven; de zusters die achterblijven bidden voor degenen die heengaan, en overwegen Jezus' woorden aan het kruis;

18.00 u.: tromgeroffel kondigt aan, dat de veroordeelden nu het schavot bestijgen; de zusters in de gevangenis bidden voor hun medezusters de gebeden der stervenden; als het tromgeroffel stilvalt, zingen ze het Te Deum (= 'U God loven wij...')!

Geen van de zusters scheen bang te zijn. Niemand wenste de eed te tekenen die hen van de dood kon redden. Zij zongen een lied waarvan het refrein als volgt was:

'Mooi niet dat de guillotine
mij enige schrik aanjaagt!
Mijn God laat me erdoorheen zien
hoe een kostbaar middel het is
om ermee op originele manier
de hemel te verdienen.'

Van 6 tot 26 juli 1794 kwamen op deze manier 32 zusters om: 16 urselinen, 13 zusters van de eeuwigdurende aanbidding, 2 cisterciënzerinnen en een benedictines. Zij werden zalig verklaard in 1925. Twintig ontsnapten er uiteindelijk aan, omdat er intussen van hogerhand bevel kwam tot stopzetting van de massamoorden. Tot het getal der martelaressen behoorden:

Andrea Minutte, osb.sacr., 54 jaar.
[104;500]

Anne Cartier.
[500]

Claire Blanc.
[500]

Dorothée de Justamond.
[500]

Elisabeth Consolin.
[500]

Elisabeth Verchre.
[500]

Françoise de Gaillard.
[500]

Iphigénie Gaillard, osb.sacr., 33 jaar.
[104]

Jeanne de Romillon.
[500]

Marguerite Bonnet.
[500]

Marguerite Charrousol.
[500]

Marguerite de Gordon.
[500]

Marianne Béguin-Royal (ook Béguen-Royal) osb.sacr., 58 jaar.
[104;500]

Marianne Doux.
[500]

Marie de Berbegie d'Albarde.
[500]

Marie Cluse.
[500]

Marie Dubac.
[500]

Marie de St-Henri (doopnaam Marguerite Éléonor) de Justamont, o.cist.
Feest 16 juli.
Zij was een zus van Marie-Madeleine du St-Sacrement en net als zij cisterciënzerin in het St-Catharinaklooster te Avignon.
[101a;102;500]

Marie Laye.
[500]

Marie de Roquard.
[500]

Marie-Anne Dupeyre (ook de Peyre), urseline, 36 jaar.
[104;500»Marianna]

Marie-Anne de Guilhermier, urseline, 61 jaar.
[104;500»Marianna]

Marie-Anne Lambert, urseline, 52 jaar.
[104;500»Marianna]

Marie-Anne de Rocher, urseline, 39 jaar.
[104;500»Marianna]

Marie Madeleine.
[500]

Marie de Ripert D'Alanzier.
[500]

Marie-Madeleine du St-Sacrement (gedoopt Madeleine Françoise) de Justamont o.cist.
Feest 16 juli.
Zij was een zus van Marie de St-Henri en net als zij cisterciënzerin in het St-Catharinaklooster te Avignon.
[101a;102;500]

Marie-Rose (doopnaam Susanne Agathe) de Loye.
Feest 6 juli.
Zij werd geboren te Sérignan bij Orange en was ingetreden bij de benedictinessen van Caderousse. Door de troebelen van Revolutie was zij uit haar klooster verdreven. Tenslotte werd ze in mei 1794 gearresteerd en viel als eerste op het schavot onder de guillotine.
[102;500»Susanna]

Claire-Rosalie Bes, Orange, Frankrijk; urseline & martelares van de Franse Revolutie; † 1794.
Feest 9 & 16 juli.
[122p.81»Iph.;Lin.1999]

Silvie de Romillon.
[500]

Théotiste (geboren Marie) Pélissier, osb.sacr., 53 jaar.
[104;500»Maria]

Thérèse Fauril.
[500]

Het is zeer wel mogelijk, dat hierboven dezelfde persoon twee keer genoemd wordt, de ene keer met haar religieuze naam en de andere keer met haar doopnaam. Uit de bronnen die mij ter beschikking stonden, kon ik dat niet altijd duidelijk opmaken.

[101a; 102; 104; 500; Dries van den Akker s.j./2000.08.10]

Bronnen
  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 nov 2014

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?VerantwoordingBronnenWoordenboek  
KerstafbeeldingenDe 12 apostelenPausenCitatenTante CatoArchiefTegelsBladwijzersNieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website