× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 352  Julius I Paus

Info afb.

Julius I Paus, Rome, ItaliŽ; Ü 352.

Feest 12 april.

Hij was van Romeinse afkomst.

Op 6 februari 337 werd hij gekozen tot opvolger van paus Sint Marcus (Ü 336; feest 7 oktober). Julius was bisschop van Rome in een tijd, dat het vroege christendom juist vaste voet begon te krijgen in het Romeinse Rijk en aan het begin stond van een enorme bloei. Ruim twee maanden na zijn benoeming stierf keizer Constantijn de Grote (Ü 337; feest 21 mei). Deze had de christelijke godsdienst een voorkeurspositie in zijn rijk gegeven. Tegelijkertijd werden de christenen verscheurd door diepgaande meningsverschillen over de inhoud van het geloof, vooral door het Arianisme.

In 339 werd bisschop Athanasius de Grote van AlexandriŽ (Ü 373; feest 2 mei) door de oosterse bisschoppen, die voor het merendeel de leer van ArŪus volgden, van zijn zetel verdreven. Hij vond een gastvrij onthaal bij paus Julius in Rome. In het jaar daarop riep Julius te Rome een synode bijeen (340-341). Nu bestond de vergadering vooral uit westerse bisschoppen. De leer van Nicea werd er nog eens onderstreept, terwijl de veroordeling van het Arianisme nogmaals werd bekrachtigd. Dit veroorzaakte op de synode van oosterse bisschoppen te AntiochiŽ in SyriŽ geweldig veel consternatie: de westerse collega's verklaarden hun veroordeling van Athanasius uit het jaar 339 onrechtmatig. Julius stemde ermee in, dat er een nieuwe synode bijeen zou worden geroepen om de zaak nog eens zorgvuldig te onderzoeken. Zo kwamen er belangrijke afvaardigingen van oosterse en westerse bisschoppen bijeen op de synode van Sardica (= Sofia 342-343). Julius hield er onverkort vast aan de ware leer. Maar de oosterse bisschoppen bleven bij hun mening, dat de verbanning van Athanasius rechtmatig was. Zij zegden hun vertrouwen in Julius op en erkenden hem niet langer als bisschop van Rome, omdat hij de bisschop van AlexandriŽ bij zich in huis genomen had. Ze vonden, dat hij net als collega Athanasius verbannen moest worden.

Ontgoocheld keerde Julius naar Rome terug. Intussen had hij zich door vele blijken van naastenliefde bij zijn gelovigen in Rome ongelooflijk populair gemaakt. Hij stierf in 352, geliefd bij zijn mensen en vooral door de meerderheid van zijn collega's uit het oosten gemeden als de pest.

Reeds twee jaar na zijn dood werd hij daar algemeen als heilige vereerd.

Hij werd opgevolgd door paus Liberius.


Bronnen
[111; 133; 500; Dries van den Akker s.j./1999.04.12]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen